PSA N2 generátory

Dusíkové generátory série OVN extrahujú dostupný dusík z okolitého vzduchu od ostatných plynov použitím technológie tlakovej zmeny adsorpcie (PSA). Počas procesu PSA je stlačený a následne vyčistený okolitý vzduch vedený do molekulového sita CMS, ktoré umožňuje dusíku prechádzať ako produktový plyn a zároveň adsorbuje iné plyny. CMS uvoľňuje adsorbované plyny do atmosféry, keď je výstupný ventil uzavretý a tlak adsorbčného sita sa vráti na okolitý tlak. Následne bude adsorbčné sito prepláchnuté dusíkom predtým, ako čerstvý stlačený vzduch vstúpi do nového výrobného cyklu. Aby sa zaručil konštantný tok produktu, dusíkové  generátory OVN využívajú moduly dvoch tlakových nádob s CMS, ktoré striedavo prepínajú medzi adsorpčnou a regeneračnou fázou. Za normálnych prevádzkových podmienok a pri správnej údržbe bude mať PSA generátor takmer neobmedzenú životnosť.

Výhoda pre klienta

 • amortizácia nákladov za menej ako 2 roky, náklady na N2 0,2 KW/m3
 • čistota N2 98%- 99,999%
 • PSA N2 generátor je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko nainštalovať na akékoľvek miesto, vyžaduje len vedenie stlačeného vzduchu a zdroj energie
 • nezávislosť od dodávateľov tekutého dusíka a s tým spojené logistické problémy a neustále sa zvyšujúce náklady
 • žiadna nebezpečná manipulácia a skladovanie tlakových nádob s tekutým dusíkom
 • vyrobíme generátor presne podľa Vašich požiadaviek

CERTIFIKÁCIA : ISO 9001/2015 a ISO 13485/2016 medical

Charakteristika pre štandardné generátory

 • prevádzkový tlak do 10 bar
 • prevádzková teplota rozsah 5 až 35 °C
 • teplota okolitého vzduchu. rozsah do 45 °C
 • rosné body (atmosférické) -60 °C
 • výkon 1,02 až 94,9 Nm3/h , na objednávku až do 400 ton/deň
 • čistota až 99,999 %

Modely PSA N2 generátory štandard

 • N2 GEN basic
 • N2 GEN 04
 • N2 GEN 09
 • N2 GEN 16
 • N2 GEN 24
 • N2 GEN 44
 • N2 GEN 62
 • N2 GEN 95
 • N2 GEN 120
 • N2 GEN 170
 • N2 GEN 235
 • N2 GEN 290

Využitie PSA N2 generátorov

 • potravinársky priemysel
 • pneuservisy
 • strojárenský a hutnícky priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • civilné letectvo
 • energetika a petrochémia
 • laboratória
 • archivovanie dokumentov
 • bioplynové stanice
 • plnenie tlakových fliaš
 • lodiarenský priemysel
 • petrochemický priemysel
 • plynárenský priemysel