PSA O2 generátory priemyselné

Kyslíkové generátory série OVN extrahujú dostupný kyslík z okolitého vzduchu od ostatných plynov použitím technológie tlakovej zmeny adsorpcie (PSA). Počas procesu PSA je stlačený a následne vyčistený okolitý vzduch vedený do molekulového sita ZEOLIT, ktoré umožňuje kyslíku prechádzať ako produktový plyn a zároveň adsorbuje iné plyny. Zeolit uvoľňuje adsorbované plyny do atmosféry, keď je výstupný ventil uzavretý a tlak adsorbčného sita sa vráti na okolitý tlak. Následne bude adsorbčné sito prepláchnuté kyslíkom predtým, ako čerstvý stlačený vzduch vstúpi do nového výrobného cyklu. Aby sa zaručil konštantný tok produktu, kyslíkové generátory OVN využívajú moduly dvoch tlakových nádob so ZEOLITOM, ktoré striedavo prepínajú medzi adsorpčnou a regeneračnou fázou. Za normálnych prevádzkových podmienok a pri správnej údržbe bude mať PSA generátor takmer neobmedzenú životnosť.

Výhoda pre klienta

 • amortizované náklady za menej ako 2 roky. Náklady na O2 1,0-1,2 KW/m3
 • PSA O2 generátor je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko nainštalovať na akékoľvek miesto, vyžaduje len vedenie stlačeného vzduchu a zdroj energie
 • nezávislosť od dodávateľov tekutého kyslíka a s tým spojené logistické problémy a neustále sa zvyšujúce náklady
 • žiadna nebezpečná manipulácia a skladovanie tlakových nádob s tekutým kyslíkom
 • vyrobíme generátor presne podľa Vašich požiadaviek

Charakteristika pre štandardné generátory

 • prevádzkový tlak do 10 bar
 • prevádzková teplota rozsah 5 až 35 °C
 • teplota okolitého vzduchu. rozsah do 45 °C
 • rosné body (atmosférické) -60 °C
 • výkon 1,02 až 94,9 Nm3/h , na objednávku až do 10 ton/deň
 • čistota až 95%

Modely PSA O2 generátory štandard

 • O2 GEN basic
 • O2 GEN 1
 • O2 GEN 2
 • O2 GEN 3
 • O2 GEN 4
 • O2 GEN 5
 • O2 GEN 10
 • O2 GEN 16
 • O2 GEN 29
 • O2 GEN 35
 • O2 GEN 44
 • O2 GEN 57
 • O2 GEN 75

Využitie PSA generátorov

 • Aqakultúra- čističky odpadových vôd
 • Nemocnice
 • Veterinárne ambulancie
 • Laboratóriá
 • Hnací plyn pre generátory ozónu
 • Výroba skla (fúkanie)
 • Lúhovanie
 • Zníženie emisií NOx pre palivové horáky
 • Ťažba drahých kovov a nerastných surovín za pomoci kyslíka
 • Zváranie, rezanie a tvrdé spájkovanie
 • Wellness
 • Chov rýb
 • Hutníctvo
 • Baníctvo

CERTIFIKÁCIA : ISO 9001/2015 a ISO 13485/2016 medical